Handikappolitiska indikatorer


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 40

Artikelnummer: B 2007:3

Sammanfattning

En sammanställning befintliga indikatorer som kan användas för att mäta den handikappolitiska utvecklingen.

Senast granskad: 2014-03-31