Handlingsplan för standardisering


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 28

Artikelnummer: A 2014:14

Sammanfattning

Handlingsplanen är Myndigheten för delaktighets slutredovisning till regeringen av ett uppdrag om att ta fram en plan för standardisering inom myndigheten.

Myndigheten för delaktighet, MFD, ser standardisering både som en källa till kunskap och kvalitetskrav och som ett forum för att vidareutveckla och strukturera kunskap. Enligt uppdrag från regeringen ska myndigheten ta fram en plan för arbetet med standardisering.

Den här rapporten är slutredovisningen av uppdraget. Myndigheten för delaktighets nuvarande åtaganden och synpunkter från standardiseringsorganisationerna redovisas. Kopplingarna till strategin för svensk standardisering och en samlad strategisk analys leder fram till inriktningen för arbetet.

Handlingsplanen gäller fram tills år 2018 och avser områdena: hållbar utveckling, systemnivå, universell utformning/tillgänglighet, välfärdsteknologi och produktutveckling inom konsumentområdet, inflytande för ideella organisationer och kommunikation om standardisering.

Myndigheten för delaktighet ska bidra till hållbar utveckling genom att prioritera strategiskt arbete på systemnivå i samordningsgruppen för tillgänglighet och genom att skapa en motsvarande plattform för arbetet med välfärdsteknologi.

Myndigheten för delaktighet ser positivt på den utveckling inom hjälpmedelsstandardiseringen som leder till produktutveckling med generell betydelse inom hela konsumentområdet. Myndigheten ska inom ramen för tillgängliga resurser delta operativt i olika grupperingar/kommittéer inom områdena för tillgänglighet och välfärdsteknologi.

Myndigheten för delaktighet ska stödja delaktigheten och inflytandet för de ideella organisationerna inom funktionshinderområdet i allt arbete inom standardiseringen.

Myndigheten för delaktighet ska kommunicera tillgänglighetskrav som utvecklats inom standardiseringen i sina riktlinjer, i sitt metodstöd och som stöd i offentlig upphandling.

Senast granskad: 2014-11-04