Hemma med IT


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 68

Artikelnummer: 09310-pdf

URN: NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Sammanfattning

Redovisning av ett projekt om teknikstöd i vardagen för personer med kognitiv funktionsnedsättning där frågan varit om teknikstöd kan bidra till hög livskvalitet.

Senast granskad: 2013-10-03