Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 148

Artikelnummer: A 2013:1

ISBN 978-91-980064-4-5

Sammanfattning

Den andra lägesbedömningen och uppföljningen av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Senast granskad: 2014-03-30