Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 39

Artikelnummer: A 2012:9

ISBN 978-91-980064-3-8

Sammanfattning

Fakta och statistik om hur långt kommunerna har kommit i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet.

Senast granskad: 2014-03-30