Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 120

Artikelnummer: A 2012:3

ISBN 978-91-980064-1-4

Sammanfattning

Den första lägesbedömningen och uppföljningen av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Senast granskad: 2014-03-30