Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 33

Artikelnummer: B 2007:5

Sammanfattning

Tre kommuner har samlat erfarenheter och förslag till arbets- och diskussionsmaterial om hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-03-30