Hur tillgänglig är statsförvaltningen 2007?


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 40

Artikelnummer: A 2008:2

Sammanfattning

Utvärdering av tillgänglighetsarbetet enligt förordning (SFS 2001:526) genom effekt- och orsaksanalys.

Senast granskad: 2014-03-30