IT-support – En förstudie


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 19

Artikelnummer: 09309-pdf

URN: NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Sammanfattning

Kartläggning av behov och önskemål om en riksomfattande organisation för IT-support riktad till personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2013-10-03