Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 64

Artikelnummer: 10328

URN: NBN:se:hi-2010-10328-pdf

Sammanfattning

Intervjuer med experter inom SPSM och handikapporganisationer om hur inlärningsmiljöer ska utformas för elever med Aspergers syndrom, dyslexi och nedsatt hörsel.

Senast granskad: 2013-10-03