Kartläggning över initiativ för eInkludering i EU och Sverige


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 51

Artikelnummer: B 2009:1

Sammanfattning

En överblick av de initiativ som pågår i EU och Sverige för att uppnå eInkludering från 2009.

Senast granskad: 2014-03-30