Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 45

Artikelnummer: 10377

URN: NBN:se:hi-2010-10377-pdf

Sammanfattning

Rapport som visar att det bara tar ett och ett halvt år innan kommuner och landsting som bekostar hjälpmedel får täckning för sina kostnader. Hjälpmedel i fokus.

Senast granskad: 2013-10-03