Kunskapssammanställning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 87

Artikelnummer: dnr 2011/0048

Sammanfattning

Sammanställning av effektiva metoder att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet.

Senast granskad: 2014-03-31