Kunskapsstrategi för funktionshinderperspektivet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 12

Artikelnummer: B 2007:7

Sammanfattning

Handikappforskningen ger inte tillräckligt med kunskap för att öka funktionshinderperspektivet i samhället. Underlag för forskningspropositionen 2008.

Senast granskad: 2014-03-30