Läs- och skrivstöd underlättar


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 4

Artikelnummer: 14301

Sammanfattning

En elevberättelse. Dalita har fått dator som hjälp i skolarbetet. Ingår i arvsfondsprojektet Vägar till arbete.

Senast granskad: 2014-02-10