Lyssna på barn! Slutrapport av ett spridningsuppdrag


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 36

Artikelnummer: A 2012:8

Sammanfattning

Här redovisas arbetet med uppdraget, de aktiviteter som har genomförts, hur många och vilka vi har nått till. Det ges också förslag på ytterligare insatser.

Senast granskad: 2014-03-30