Med rätt att komma till tals


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 34

Artikelnummer: A 2012:1

Sammanfattning

En rapport om hur Handisam ska arbeta för att fler ska komma till tals i projekt och uppföljningar.

Senast granskad: 2014-03-30