Messa med symboler


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 82

Artikelnummer: 10383

URN: NBN:se:hi-2010-10383-pdf

Sammanfattning

I projektet Messa med symboler undersöktes om och hur sms med bilder och symboler kan användas för att kommunicera med personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Senast granskad: 2016-02-04