Nationella indikatorer för mänskliga rättigheter


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 16

Artikelnummer: A 2009:6

Sammanfattning

Rapporten ger förslag på indikatorer utifrån befintlig statistik, men lyfter också fram förslag på nya och önskvärda indikatorer.

Senast granskad: 2014-03-30