Nya möjligheter för alla?


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 21

Artikelnummer: A 2013:3

Sammanfattning

En plan hur e-tillgängligheten ska följas upp med hjälp av statistik, mätning av tillgängligheten på webbplatser och panelundersökningar.

Senast granskad: 2014-03-30