Omvärldsanalys - trender, konsekvenser och utmaningar för handikappolitiken


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 32

Artikelnummer: A 2008:5

Sammanfattning

Tio viktiga trender som kommer att påverka den svenska handikappolitiken de närmaste fem åren och vilka konsekvenser dessa får.

Senast granskad: 2014-03-30