På spåret – sektorsmyndigheternas arbete mot etappmålen 2007


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 36

Artikelnummer: B 2007:4

Sammanfattning

Hur sektorsmyndigheterna arbetar för att nå de handikappolitiska målen. Rapporten överlämnades till regeringen 2007.

Senast granskad: 2014-03-31