Rätt från början – underlag till handlingsplan för e-inkludering


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 21

Artikelnummer: A 2009:8

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur en handlingsplan för e-inkludering bör styras, hur samordningen bör gå till och hur ansvaret bör fördelas.

Senast granskad: 2014-03-30