Så här blev det för mig - Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 64

Artikelnummer: 10329

URN: NBN:se:hi-2010-10329-pdf

Sammanfattning

Intervjuer med tio unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik som nyligen avslutat sina gymnasiestudier om deras erfarenheter från skolan.

Senast granskad: 2013-10-03