Så tillgänglig är staten 2012


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 46

Artikelnummer: A 2012:5

ISBN 978-91-980064-2-1

Sammanfattning

Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2010-2012.

Senast granskad: 2014-03-30