Så tillgänglig är staten 2013


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 18

Artikelnummer: A 2013:2

Sammanfattning

Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2011-2013.

Senast granskad: 2014-03-30