Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 8

Artikelnummer: 2016:27

Sammanfattning

Introduktion till allmän kommentar i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN-konventionens allmänna kommentar nummer 1 om artikel 12 (Likhet inför lagen) beskriver vad konventionsstaterna åtagit sig för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna nyttja sina mänskliga fri- och rättigheter. Att erkännas rättskapacitet och därmed rätt till likhet inför lagen.

Kommentaren bör läsas i sin helhet för att få förståelse för hela innebörden. Se Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen

Senast granskad: 2016-12-27