Satsa friskt på spel


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 24

Artikelnummer: 103103

Sammanfattning

Redovisning av ett projekt där man installerade och spelade TV-spel med boende och personal på tre äldreboenden under 2009/2010. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03