Sektorsansvaret på webben


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 12

Artikelnummer: B 2008:1

Sammanfattning

Hur myndigheterna använder sig av webben för att kommunicera sektorsansvaret.

Senast granskad: 2014-03-31