Statistik om hjälpmedel


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 90

Artikelnummer: 09372-pdf

URN: NBN:se:hi-2009-09372-pdf

Sammanfattning

Sammanställning som visar vilken nationell statistik om hjälpmedel som olika statistikproducenter tillhandahöll våren 2009.

Senast granskad: 2013-10-03