Större inflytande och delaktighet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 220

Artikelnummer: 10320

URN: NBN:se:hi-2010-10320-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Fritt val av hjälpmedel.

Senast granskad: 2013-10-03