Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 25

Artikelnummer: B 2007:6

Sammanfattning

Återrapportering regleringsbrev budgetåret 2007.

Senast granskad: 2014-03-31