Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 42

Artikelnummer: 10331

ISBN 978-91-85435-93-7

Sammanfattning

Rapport från ett projekt som har utvecklat en checklista tänkt att användas vid samtal med personer med demens och deras anhöriga. Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03