Teknikstöd för anhörigvårdare


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 64

Artikelnummer: 10324

ISBN 978-91-85435-89-0

Sammanfattning

Resultat från ett projekt om anhörigvårdares behov av hjälpmedel och teknikstöd när de vårdar en person över 65 år i hemmet. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03