Teknikstöd i skolan - slutrapport


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 54

Artikelnummer: 13341-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13341-pdf

Sammanfattning

Redovisning av regeringsuppdrag som handlade om att ge stöd till elever med kognitiva svårigheter. Försöksverksamheter bedrevs i Halmstad, Kalmar och Växjö.

Senast granskad: 2013-10-04