Teknikstöd i skolan - Socioekonomisk analys


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 7

Artikelnummer: 13336-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13336-pdf

Sammanfattning

Hjälpmedelsinstitutet har undersökt kostnader, vinster och samhällsekonomiska effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Studien utgår från fallbeskrivningar.

Senast granskad: 2013-11-04