Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga - delrapport


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 18

Artikelnummer: A 2014:2

Sammanfattning

Delrapport från uppdrag om att minska tvång och begränsningar med hjälp av välfärdsteknologi (ny teknik och hjälpmedel) och miljöanpassningar inom vård och omsorg.

Senast granskad: 2014-04-09