Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 131

Artikelnummer: A 2007:1

Sammanfattning

En sammanställning av kunskapen om tillgängligheten och bemötandet för personer med funktionsnedsättning i det politiska livet i kommuner och landsting.

Senast granskad: 2014-03-30