Tillgänglighetsguider - återrapportering av regeringsuppdrag S2008/4547/ST


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 30

Artikelnummer: A 2009:5

Sammanfattning

Rapporten beskriver arbetet med tillgänglighetsguider ser ut i landet och ger några förslag på hur det kan harmoniseras.

Senast granskad: 2014-03-30