Trender i handikappolitikens omvärld


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 42

Artikelnummer: A 2010:1

Sammanfattning

Omvärldsanalysen svarar på vilka trender det är som påverkar förutsättningarna för den svenska handikappolitiken de närmaste fem till tio åren.

Senast granskad: 2014-03-30