Underlag till strategi för funktionshinderspolitiken


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 156

Artikelnummer: A 2010:10

Sammanfattning

Förslag på delmål och en struktur för uppföljning inför en ny funktionshinderspolitisk strategi.

Senast granskad: 2014-03-30