Undersökningspanel av personer med funktionsnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 22

Artikelnummer: A 2011:5

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur en undersökningspanel kan konstrueras för att ge en bild av situationen för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-03-30