Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 134

Artikelnummer: 14313-pdf

URN: NBN:se:hi-2014-14313-pdf

Sammanfattning

Socioekonomisk analys av vilka konsekvenser funktionsnedsättning och andra svårigheter får för elever på arbetsmarknaden efter skolan. Projektet Vägar till arbete.

Denna socioekonomiska studie väcker ett antal frågor och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av skolmisslyckanden och dess konsekvenser i vuxenlivet i form av utanförskap på arbetsmarknaden ser ut att vara betydligt mer omfattande än man trott.

Projektet Vägar till arbete drevs av Hjälpmedelsinstitutet under åren 2011 till 2014 med stöd från Arvsfonden. Från 1 maj 2014 upphörde Hjälpmedelsinstitutet och delar av verksamheten flyttades över till Myndigheten för delaktighet. Den här rapporten ingår som bilaga till rapporten Vägar till arbete – slutrapport.

Senast granskad: 2014-09-03