Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2006


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 112

Artikelnummer: B 2007:1

Sammanfattning

Uppföljningen visar hur många myndigheter som har upprättat handlingsplaner för sitt tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526).

Senast granskad: 2014-03-30