Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 2003-2010


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 44

Artikelnummer: A 2010:09

ISBN 978-91-979062-3-4

Sammanfattning

Uppföljning av statliga myndigheters arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-03-31