Uppföljning som påskyndar


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 28

Artikelnummer: A 2012:7

Sammanfattning

Hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan följas upp.

Senast granskad: 2014-03-30