Upprusta miljonprogrammet för de äldre


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 62

Artikelnummer: 10307

ISBN 978-91-85435-80-7

Sammanfattning

Studie från Teknik för äldre om hur tillgängligheten för äldre kan förbättras i allmänna utrymmen och närmiljön i och kring bostadshus från miljonprogramstiden.

Senast granskad: 2013-10-03