Utomhusträning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 42

Artikelnummer: 10388

ISBN 978-91-86633-10-3

Sammanfattning

Studie som visar hur man kan planera för attraktiv träning för äldre med redskap i utemiljön. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03