Utvärdering av ACTION


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 65

Artikelnummer: 10310

URN: NBN:se:hi-978-91-85435-82-1

Sammanfattning

Utvärdering av nyttan med ACTION ur den anhöriges livskvalitetperspektiv och ur ett kommunalt kostnadsperspektiv. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03