Utveckling av Handisams indikatorsystem


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 22

Artikelnummer: A 2008:3

Sammanfattning

Rapporten redovisar hur Handisam arbetar för att utveckla systemet av indikatorer på handikappolitisk utveckling.

Senast granskad: 2014-03-30